Za obstoječe uporabnike

Na spletnih straneh vam ponujamo koristne informacije za obstoječe uporabnike programa Desito.

Obvestila

Ker se po uvedbi poslovanja z eRačuni pojavlja vse več vprašanj, smo na naši spletni strani odprli novo rubriko, ki odgovarja na večino vaših vprašanj o eRačunih in poslovanju z njimi. Do spletne strani lahko dostopate tukaj.

S 1.1.2016 je stopil v veljavo Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o standardih in pogojih izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila. Bistvena novost je, da s pričetkom uporabe pravilnika UJP preverja dodatne obvezne podatke v e-SLOG-u. Več podrobnosti na strani UJP.

Navedeni Pravilnik in dodatne obvezne podatke morajo ob pripravi e-SLOGA-a upoštevati vsi izdajatelji eRačunov, tako proračunski uporabniki, kot druge pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in pošiljajo eRačune proračunskim uporabnikom – prejemnikom eRačunov.

POMEMBNO: V kolikor izdajate eRačune UJP uporabnikom, sledite tej povezavi, da boste lahko uredili nove nastavitve v programu Desito.

Spletni portal bizBox je za svoje uporabnike, kamor spadate tudi uporabniki Desita , dodal nove dodatne preglede prejetih in poslanih dokumentov.

Po novem si lahko uporabniki v eNabiralniku bizBox seznam poslanih in prejetih eRačunov za lažji pregled izvozite v Excel tabelo.

Podrobna navodila najdete na naslednji povezavi.