Za obstoječe uporabnike

Na spletnih straneh vam ponujamo koristne informacije za obstoječe uporabnike programa Desito.

Navodila – Glavna knjiga

Navodila za kreiranje SFR poročil

Navodila_za_kreiranje_SFR_porocila

Navodila za evidentiranje uspešnosti večstranskega pobota v EPN

Navodila za evidentiranje rezultatov pobota