Za obstoječe uporabnike

Na spletnih straneh vam ponujamo koristne informacije za obstoječe uporabnike programa Desito.

Navodila – Nastavitve

Namestitev predlog 2010

Opisane nastavitve knjiženja predlog in GK ter DDV kontiranje osnovnih primerov listin.
S 1.1.2010 je stopil v veljavo novi DDV-O obrazec, ki je vpeljal dodatne evidence za gradbenike (npr. DDV polja 11 in 11a), zato so bili na novo definirani tudi DDV konti.

Navodila za nastavitev predlog 2010


Nastavitev povezave desito-AJPES

Nastavitve povezave Desita z AJPES. Desito tako lahko prenese podatke o partnerjih iz iPRS – POSLOVNI REGISTER SLOVENIJE.

Navodila za nastavitev AJPES

Teme webinarja:

  • Splošno o programu dVPI
  • Pregled vseh funkcij ( izpisov/pregledov) spletne aplikacije dVPI
  • Izvoz podatkov v Excel
  • Primeri in osnovni prikaz priprave poročil z uporabo vrtilnih tabel v Excelu

Poglejte si posnetek webinarja

Oglejte si še video navodila za izvoz vknjižb GK v Excel predlogo