Za obstoječe uporabnike

Na spletnih straneh vam ponujamo koristne informacije za obstoječe uporabnike programa Desito.

Navodila – Osnovna Sredstva

Tukaj lahko prenesete navodila za prenos osnovnih sredstev iz starega programa PPSova v Desito. Na enak način pa lahko pripravite tudi Excel datoteko za uvoz začetnega stanja registra OS (potrebujete le navodila iz poglavja – Uvoz podatkov registra OS v Desito).

Navodila za prenos OS iz PPSova v Desito
Excel za uvoz registra OS v Desito