Za obstoječe uporabnike

Na spletnih straneh vam ponujamo koristne informacije za obstoječe uporabnike programa Desito.

Navodila – Splošno

Prikaz povezave med Desito_PO in Desito_RSPO.

V tej dokumentaciji so navedeni posamezni primeri iz prakse, za katere je opsiano, kakšno šifro knjižne skupine KSTGK in KSTDDV je potrebno vpisati, da se prikaže prava predloga in v nadaljevanju tudi katera polja na obrazcu so predmet generiranja vknjižbe za GK in katera za DDV. Prav tako pa tudi, kakšne GK in DDV vknjižbe se generirajo.

Nastavitev_predlog_2010.pdf