Program Desito

Desito je profesionalen računovodski program za velike in male. Za računovodske servise, podjetja z internim računovodstvom in podjetja, ki želijo ažurno in enostavno informacijo kot pomoč pri sprejemanju vsakodnevnih poslovnih odločitev.

Nastajal je v tesnem sodelovanju z računovodji. Je živ program, ki se enostavno poveže z ostalimi poslovnimi programi in se stalno prilagaja poslovnim in informacijskim zahtevam okolja.

Povezava brez omejitev

Program Desito je enostavno povezljiv z ostalimi programi in ERP, ki jih podjetja že uporabljajo (Pahteon,Opal, Birokrat in ostale programske rešitve). Izmenjava podatkov in integracije različnih podsistemov med seboj omogočajo višjo raven storitve, ki jo računovodja oziroma računovodski servis nudi svojim strankam. Optimizacija samih procesov na koncu pripomore k optimizaciji stroškov poslovanja in pridobivanju pravočasnih in s tem tudi kvalitetnejših informacij.

Poudarek na potrebah računovodij

Desito je profesionalen računovodski program narejen za profesionalne uporabnike. Primeren je za računovodske strokovnjake, ki zahtevajo logičen in fleksibilen program. Ob nastajanju Desita smo vedno upoštevali najnovejše smernice razvoja IT ves čas pa smo bili v peti tudi v proces računovodskega dela. Desito je s tem postal idealen računovodski program, ki nudi računovodjem tisto, kar dejansko potrebujejo.

Desito gostovanje HOSTING

Uporabniki Desita se lahko odločite tudi za Desito gostovanje ali tako imenovani hosting. Desito hosting vam omogoča uporabo programa preko interneta od koder koli. Namesto vas poskrbimo za vso potrebno strežniško opremo, varovanje podatkov in za varnostne kopije le teh. Z Desito gostovanjem lahko občutno prihranite pri stroških povezanih z nakupom in vzdrževanjem strežniške opreme in licenc.

Desito CLOUD

Razvoj IT tehnologije zahteva tudi stalno investiranje v nove tehnologije, varnost, ... in če ste tik pred zamenjavo strojne opreme je to ravno pravi čas, da razmislite o oblaku. Najem IT opreme in storitev je nemalokrat tudi za manjše družbe prava izbira. Desito Cloud vas tudi v oblaku ne bo razočaral.

Podatki na dlani

Glede na uporabnika računovodskih informacij Desito omogoča prikazovanje podatkov na različnih nivojih, v različnih oblikah in na različnih napravah. Za notranje in zunanje uporabnike informacij poskrbi širok nabor izpisov in poročil v samem programu. Prav tako so možni izvozi v datoteke različnih formatov. Za poslovodstvo podjetji poskrbi spletna aplikacija dVPI s katero preko spleta poslovodje spremljajo računovodske izkaze, bruto bilanco, izvajajo interni kontroling in pregledujejo uspešnost poslovanja po dimenzijah , enotah in oddelkih. Za zelo mobilne uporabnike poskrbi aplikacija na pametnih telefonih, kjer prikazujemo aktualne podatke, kot so terjatve, plačilni nalogi , poslovni izid … Le informacija, ki je na pravem mestu, pravi čas in v pravi obliki, šteje.

Računajte na nas

Ekipa Desito je za vas dosegljiva na vseh informacijskih točkah. Nudimo vam zanesljivo in strokovno podporo in pomoč pri morebitnih težavah ob uporabi programa Desito. Za pomoč uporabljamo način povezave na daljavo, kjer se povežemo z vašim delovnim mestom. Skupaj odpravimo težav o in analiziramo vzrok nastale težave, da se le ta ne bi ponavljala v prihodnje.

Podpora na daljavo / E-pošta: info@niki.si / Skype: desito.podpora
 / Telefon: (01) 518 56 78

Enostavno knjiženje

Program Desito temelji na preglednem uporabniškem vmesniku. Z inovativnim pristopom gradnje programske logike smo omogočili enostavno knjiženje prejetih in izdanih računov, knjiženje bančnega izpiska, DDV vknjižb, plačilnih nalogov, osnovnih sredstev itd.

Kompleksna logika v sistemskih nastavitvah na nivoju vrste dogodka, vrste listine in ostalih parametrov krmili knjiženje v vse potrebne knjige z minimalno količino vnosov podatkov. V večji meri so knjiženja avtomatizirana. Sistem uporabnika opozori na morebitna odstopanja in potrebno ukrepanje.

Optimizacija procesa dela daje uporabnikom možnost, da več časa in energije vložijo v pregled poslovanja podjetja, analiziranje podatkov in v pridobivanje informacij s pomočjo prednastavljenih izpisov in poročil. Zelo enostavno pa si lahko uporabniki vse podatke, ki jih predhodno po želji filtrirajo, izvozijo v Excel za nadaljnje obdelave.

Poslovanje z eRačuni

Program Desito omogoča poslovanje z eRačuni. Desito je integriran z eNabiralnikom na spletnem portalu bizBox, kar omogoča: avtomatsko pošiljanje in prejemanje eRačunov, popolna sledljivost poslanih eRačunov (statusi eRačunov in dnevnik sprememb), elektronska potrditev ali zavrnitev prejetih eRačunov.

Desito e-Arhiv in Dokumentni sistem

Za namene hitrejšega in preglednejšega knjiženja Desito ponuja svoj lastni e-Arhiv. Knjiženje je na osnovi eRačunov in skeniranih listin enostavno. Pospešen je tudi pretok dokumenov od stranke do računovodskega servisa, dokumenti pa so v pdf obliki dosegljivi tudi na mobilnih napravah.

Program Desito je kompatibilen z vsemi dokumentnimi sistemi na trgu (EBA, Tetrada, Bussiness Connect, itd).

Preglednost in enostavnost

Programska logika Desita umika nepotrebna polja oz. podatke z ekrana in jih prilagaja trenutnemu dokumentu. S tem zagotavlja večji pregled in lažjo kontrolo nad podatki.

Dostopnost podatkov

Program Desito omogoča dostop do ažurnih podatkov o poslovanju podjetja kjerkoli in kadarkoli jih potrebujete. Pregledi in izpisi so prilagojeni tudi uporabnosti na mobilnih telefonih in tabličnih računalnikih. Neomejen dostop do podatkov na različnih napravah je v veliko pomoč in v podporo pri sprejemanu pomembnih poslovnih odločitev.

Sinhronizacija podatkov

Sinhronizacija podatkov med različnimi uporabniki je avtomatizirana, lahko pa jo sprožamo tudi ročno.

Zaradi časovnega zamika med vnosom podatkov v podjetju in zaključeno vknjižbo v računovodstvu smo uvedli tekoče in knjigovodsko stanje. Tako lahko ob zagotavljanju tekočih podatkov s strani podjetja dosegamo minimalne časovne zamike pri prikazovanju tekočih podatkov poslovanja podjetja.

Varnost uporabe

Podjetjem, ki uporabljajo naš poslovno informacijski sistem, zagotavljamo temeljit nadzor nad strežniki kjer so shranjeni podatki ter nadzor nad programsko in strojno opremo. Povezave so varne, podatki pa dnevno arhivirani.

Desito je računovodski program namenjen:

 • malim in velikim računovodskim servisom oz. računovodjem
 • podjetjem z lastnim računovodskim servisom
 • ter strankam računovodskih servisov

Za uporabo programa Desito se odločijo podjetja, ki želijo optimizirati delovne procese v računovodstvu in zagotoviti hitre in kvalitetne informacije svojim strankam ali managementu podjetja za podporo pri sprejemanju pomembnih poslovnih odločitev.

Z Desitom VPI vam omogočamo dostop do finančnih podatkov preko interneta kadarkoli. Terjatve, obveznosti, poslovni izidi, strukture prihodkov in odhodkov, bruto bilance se tako kadarkoli želite, spreminjajo v koristne informacije, ki vam pomagajo pri sprejemanju poslovnih odločitev.

Kaj pridobite z uporabo programa Desito:

Računovodski servis

 1. Avtomatsko knjiženje
 2. Sinhroniziran prenos podatkov iz tretjih programov
 3. Ažurno izdelana poročila za stranke
 4. Enostavno in hitro razčiščevanje kartic
 5. Vedno ste v koraku z časom in najnovejšo tehnologijo
 6. Stranka lahko aktivno sodeluje v procesu knjigovodstva – likvidatura
 7. Zadovoljno stranko

Podjetje, stranka računovodskega servisa

 1. Ažurne izkaze poslovanja
 2. Vpogled v knjižene podatke
 3. Podatke za potrebe poglobljenih analiz oziroma rudarjenja
 4. Ažurne podatke za izvajanje izterjave, pošiljenja opominov, IOP ...
 5. Možnost plačilnega prometa v samam podjetju ali računovodstvu

Podjetje z lastnim računovodstvom

 1. Enostaven, intuitiven in pregleden računovodski program, ki optimizira vse procese knjiženja v računovodski službi
 2. Povezljivost z obstoječimi programi za materialno poslovanje in ostalimi specializiranimi programi
 3. Zmanjša stroške poslovanja na področju knjigovodstva
 4. Hitre informacije za lastnike podjetja

Kombinacija uporabe

Programski paket Desito se lahko uporablja samostojno v računovodskem servisu ali podjetju z lastnim računovodstvom.

Program Desito pa se lahko uporablja tudi kombinirano. Stranka računovodskega servisa si preko klienta z računovodskim servisom deli opravila in izmenjuje listine po vnaprej določenih kriterijih. Običajni moduli, ki jih stranke računovodskih servisov uporabljajo so: fakturiranje, likvidacija prejetih računov, EPN, IOP, Opomini …. (Izpeljanka PO)

Podatki so na željo stranke računovodskega servisa ali podjetja, ki uporablja Desito, dosegljivi tudi preko spleta in mobilnih naprav. Administracijo dostopa do podatkov preko mobilnih naprav upravlja računovodski servis (Spletna aplikacija VPI).

Splošni opis Desita

Program Desito deluje v treh osnovnih izpeljankah. Izpeljanka za uporabo v računovodskih servisih (RSPO), izpeljanka, ki jo uporabljajo podjetja z internim računovodstvom (RS) ter izpeljanka za podjetja z zunanjim računovodstvom (PO).

Računovodski servisi ter podjetja z lastnim računovodstvom se lahko odločijo tudi za uporabo modula Plač ter za uporabo spletne aplikacije dVPI, ki njim in njihovim strankam omogoči vpogled v poslovanje podjetja tudi preko spleta, tablic in pametnih telefonov.

S prikazano poslovno logiko povezovanja med različnimi uporabniki Desita dosegamo dva osnovna cilja, enostavnost in mobilnost.
Podatki se v sistem vnašajo le enkrat in sicer v računovodskem servisu ali pri stranki računovodskega servisa takoj pa so vidni tako na spletu kot na mobilnih napravah.

Nabor in vrsta podatkov, ki jih prikazujemo na spletu in ostalih mobilnih napravah so prilagojeni funkcionalnosti m teh naprav in uporabniku v danem trenutku podajajo le aktualne in uporabne informacije.

V kombinaciji z izredno prijaznim uporabniškim vmestnikom v Desitu, ki omogoča enostaven vnos ali uvoz podatkov v sistem, ter s povezavo z obstoječimi ERP, Desito kot informacijski sistem v celoti zadovolji uporabnika s potrebnimi računovdskimi podatki in informacijami.


Desito_PO

Izpeljanka programa Desito_PO je namenjena podjetjem, ki imajo zunanje računovodstvo.

Nudi:

 • Izdajo ponudb in računov za storitveno dejavnost
 • Vpis prejetih računov
 • Izdajo in prejem eRačunov
 • Vodenje plačilnega prometa
 • EPN Elektronski plačilni nalogi
 • Obračun DDV
 • Izpisi odprtih postavk in opomini
 • Šifrant poslovnih partnerjev
 • Elektronska izmenjava podatkov z računovodskim servisom

Izpeljanka z naborom funcionalnosti omogoča tekoč pretok računovodskih podatkov in informacij med podjetjem in računovodskim servisom.


Desito_RS

Izpeljanka programa Desito_RS je namenjena podjetjem, ki samostojno vodijo računovodstvo.

Nudi:

 • Listine, ki zajemajo ponudbe, fakturiranje in prejete račune
 • Obračun DDV
 • Izdajo in prejem eRačunov
 • EPN Elektronski plačilni nalogi
 • e-Arhiv*
 • Elektronska glavna knjiga
 • Izpisi odprtih postavk in opomini
 • Osnovna sredstva
 


*Desito e-Arhiv skrbi za uvoz in shranjevanje skeniranih listin oziroma elektronskih dokumentov. Desito nima lastnega sistema za skeniranje listin, ampak se povezuje z obsoječimi programi na trgu, ki poleg skeniranja zagotavljajo tudi njihovo arhiviranje na osnovi zakonskih določil.

Desito RSm

Desito RSm izpeljanko uporabljajo manjša podjetja, samostojni podjetniki in društva, ki dosežejo do 2000 vknjižb letno. Uporaba je omejena na en hkratni dostop in eno podjetje.
Podjetnik z Desitom RSm enostavno vodi svoje lastno računovodstvo in zadosti vsem potrebam poročanja notranjim in predvsem zunanjim uporabnikom.

Z izpeljanko Desito RSm podjetnik ne porabi veliko dragocenega časa za računovodska dela hkrati pa so mu podatki lahko dosegljivi tudi iz mobilnih naprav in preko interneta.


Desito_RSPO

Izpeljanka programa Desito_RSPO je namenjen računovodskim servisom in omogoča elektronsko poslovanje s podjetjem.

Nudi:

 • Prejem podatkov o izdanih in prejetih računih
 • Avtomatsko knjiženje plačilnega prometa
 • Obračun DDV in ostala poročila
 • Računovodski izkazi za zunanje in notranje uporabnike
 • E-Arhiv*
 • Elektronska glavna knjiga
 • Izpisi odprtih postavk in opomini
 • Osnovna sredstvaDVPI

Desito DVPI omogoča podjetjem vpogled v svoje finančne podatke preko interneta:

 • Podatki so dostopni 24 ur na dan
 • Pregled terjatev po zapadlosti
 • Pregled obveznosti
 • Poslovni izid
 • Struktura prihodkov in odhodkov
 • Bruto bilanca

Funkcije Desito RSm Desito RS Desito RSPO Desito PO
Izmenjava podatkov med rač.servisom in podjetjem x x
Izdaja ponudb in računov
Prejem računov
Izdaja in prejem eRačunov
EPN – elektronski plačilni nalog
Pregled terjatev in obveznosti
Izpisi odprtih postavk in opominov
Izračun obresti
Obračun DDV in ostala poročila
Banka oz.plačilni promet x
Glavna knjiga x
Osnovna sredstva x
Izpisi GK za potrebe Durs, Ajpes , BS .. x
e-Arhiv
Desito Vpogled Preko Interneta (dVPI)
Plače in kadrovska x

Najemnina programa

Najemnina Desita vključuje licenčnino, vzdrževanje programske opreme v skladu z zakonodajo in tehnično pomoč pri uporabi programa. Cene veljajo za mesečni najem programa in ne vključujejo davka na dodano vrednost.

Desito RSPO Program za računovodske servise
Cena je odvisna od števila hkratnih uporabnikov.
od 76
Desito RS Progam za podjetja z internim računovodstvom
Cena je odvisna od števila hkratnih uporabnikov.
od 76
Desito RSm Program za mikro podjetja z internim računovodstvom

Količina vknjižb je omejena na 2000 vknjižb/leto in 1 podjetje.
25
Desito PO Program za podjetja z zunanjim računovodstvom
Enostavno fakturiranje, knjiga prejetih računov s plačilnim prometom in povezava z računovodskim servisom. 
Cena je odvisna števila vknjižb.

od 9
Desito dVPI Vpogled preko interneta
Spletna aplikacija za prikaz poslovnih podatkov na spletu in mobilnih napravah.
Cena je odvisna od števila hkratnih uporabnikov Desita RS ali RSPO.

od 59
Plače Program za obračun plač
Program vsebuje obračun plač in kadrovsko evidenco.
Cena je odvisna od števila obračunskih listov. Navedena cena velja za do 25 obračunov.
od 25

Gostovanje na našem strežniku (hosting)

Če sami nimate primerne strojne opreme s katero bi zagotovili varno shranjevanje podatkov in če želite zmanjšati stroške vzdrževanja strojne in programske opreme se odločite za gostovanje na našem strežniku.

Prvi uporabnik 32 €
Drugi in vsi dodatni uporabniki 15 €

O funkcionalnosti programa Desito se lahko na enostaven način prepričate sami. Pošljite nam osebne podatke in poslali vam bomo dostop za brezplačno uporabo testne verzije programa Desito.

KLIKNI: info@niki.si

Tukaj najdete vse potrebne datoteke za namestitev Desita na vaš računalnik. Pomembno je da si najprej natančno preberete navodila in nato po korakih pričnete z instalacijo Desita.

Navodila_za_namestitev_Desito_PO

Instalacija Desita

Namestitev: DesitoSetup.exe 107 MB
Servisni paket: Desito_SP1.zip 32 MB

Posodobitev

To je najnovejša desitoPosodobitev.exe, ki ji potrebujete za posodabljanje Desita na novo verzijo.

Namestitev: desitoPosodobitev.exe 1,3 MB

SQL Server in Management

SQL 2008 R2 Express in Management Studio za upravljanje z bazami.

Namestitev: SQLEXPRWT_x86_ENU.exe 247 MB